Några ord från familjen Lidbeck:

Robert Lidbeck föddes som femte barnet till Carl och Maria Lidbeck. Han startade sin karriär som säljare för en vin- och spritgrossist, men när han blev kristen ville han inte ha sitt levebröd av något som skapade så mycket socialt elände, utan grundade då år 1902 Robert Lidbeck & Co på Östra Hamngatan i Göteborg som en grossiströrelse inom pappersbranschen.

Robert själv stod för en stor del av försäljningen och kunderna bl. a. tryckerier, industrier och den tidens speceri- och livsmedelsbutiker. Varorna levererades inom staden med handkärra och häst & vagn, senade med lastbil och till "landsorten" med järnväg eller kanalbåt. Robert använde en stor del av sin tid till kundbesök och affärsresor, först med tåg, kanalbåt och hästdroska, men längre fram skaffade man företagets dåtida stolthet, en egen bil.

Tre söner av grundarens 13 barn gick in i företaget och Kjell började 1930 som ansvarig för en kartongfabrik, som införlivats med företaget. Hans och medarbetarnas hårda arbete och nytänkande, förde företaget igenom krigsåren och på 50-talet tillträdde han som VD. I fabriken ingick ett tryckeri och därmed påbörjades den inriktningen på namntryck och profilering, som nu är en viktig del av vår grundläggande affärsidé. En betydande produkt var just kartonger till konditorier och bagerier och med tiden blev denna kundgrupp den viktigaste.

 

Kjell, Roberts son var en plikttrogen företagare som alltid satte företagets bästa framför sin egna intressen. När ledningen med tiden gick över till tredje generationen med Harald som chef följde Kjell utvecklingen och kom till sitt rum några timmar om dagen i många år efter sin pensionering. Han bidrog ofta med goda råd och såg positivt på de många förändringar som tiden förde med sig.

Pappershandeln avtog och sortimentet fokuserades på den egna kartongtillverkningen, men kompletterades sedan med grossistverksamhet inom påsar och bärkassar. Med eget tryckeri och grafiker kunde man erbjuda små serier men ändå kostnadseffektiva lösningar. Namntryck och profilering på emballage blev en viktig nisch. På 80-talet tillkom inriktningen på blommor & trädgård, denna kundgrupp är idag minst lika viktig som bageri & konditori.

Idag, 2019 har företaget varit verksamt i 117 år och fortsätter leverera förpackningar som skapar mervärden och som är en del av våra kunders marknadsföring. De värderingar som motiverade Robert Lidbeck, skulle inspirera oss även idag, när vi tillsammans med vår personal, våra kunder och leverantörer möter morgondagens utmaningar med fjärde generationer vid rodret, Niklas Lidbeck.